Çorum'dan Güncel Haberler

AB TEMAS NOKTALARINA YERELDE KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Çorum Valiliği Avrupa Birliği’ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısında alınan karar gereği Kaymakamlıklar bünyesinde görevlendirilen AB Temas Noktalarına yönelik Proje Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimleri Vali Yardımcısı Recep YÜKSEL’ in açılış konuşması ile başladı. 13 ilçeden Kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen personellere Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Dilek BİLGİN ve Uzman Dilek Şen ATEŞ tarafından 2 gün süre ile devam edecek eğitimler verilecek. Eğitimler esnasında gerçekleştirilen İhtiyaç sorun analizi doğrultunda periyodik olarak devam edecek eğitimler sonucunda ilimizin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvurularının artırılması ve bu alanda yetişmiş insan kaynağı ile güç birliği sağlanması hedeflenmektedir.

İlk gün eğitimde sırayla; Proje Nedir, Proje Döngüsü Yönetimi Temel Yaklaşımı, Analiz Aşaması, Mevcut Durum Analizi ve Paydaş Analizi, Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analiz, Mantıksal Çerçeve Matrisi konuları işlenmektedir.Eğitimin ikinci gününde ise; Faaliyetlerin Planlanması, Bütçe Hazırlıkları, Bir Projede Değerlendirme Kriterleri, Güncel Hibelerin Tanıtılması ve kabul olmuş ve tamamlanmış örnek projelerin incelenmesi ile devam edecektir. Eğitim sonunda AB temas noktalarında görevli personeller Kızılay’a kan bağışında bulundular.

error: Sağ tuş koruması aktif.