Samsun

Araştırma Görevli̇si̇ni̇n Kangal Köpekleri̇ Projesi̇ne 740 Bi̇n Tlli̇k Destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Bölümü Arş. Gör. Dr. Burcu Esin’in Kangal köpekleri ile ilgili projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Burcu Esin’in TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında sunduğu “Kangal Köpeklerinde Otolog Trombositten Zengin Plazma’nın (PRP) Testiküler Doppler Hemodinamiği, Testosteron Düzeyi ve Sperma Kriyoprezervasyonuyla İlişkili SPAG5, Kaspaz-3 ve HSP70 Gen Ekspresyon Düzeylerine Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje 740 bin TL’lik bütçeyle destek programına alındı.

Arş. Gör. Dr. Burcu Esin tarafından yürütülecek olan projede; OMÜ Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Çağatay Esin, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Arş. Gör. Cumali Kaya, Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğr. Gör. Dr. Eda Uğurtay, Fen Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Emre Dünder ve Fırat Üniversitesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Arş. Gör. İbrahim Halil Güngör araştırmacı olarak, OMÜ Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Çevik danışman olarak yer alıyor. Çalışmaya katkı sağlayacak araştırmacılar arasında ayrıca Moleküler Biyolog Cansu Can ve Veteriner Hekim Seba Raouf da bulunuyor.

Proje kapsamında rejeneratif tıp uygulamasının reprodüktif biyoteknoloji ile birleştirilecek olması ve köpeklerde PRP’nin testiküler ve spermatolojik parametrelere hücresel ve moleküler düzeyde etkisi incelenecek.

Bilim insanları tarafından yapılacak çalışmalarda PRP uygulamasının reprodüktif parametrelerdeki etkinliğinin ortaya konulmasıyla reprodüktif alanda güncel ve etkili protokollerin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Türkiye’de yetiştirilen ve önemli bir gen kaynağı olan Kangal ırkının korunması ve reprodüktif verimliliğinin arttırılması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

24 ay olarak sunulan proje kapsamında lisansüstü eğitim alan bursiyerlerin desteklenmesi planlanıyor.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu