fbpx
Cemal İncesoyluerKöşe YazılarıTokatTokat'dan Güncel Haberler

BIÇAKÇI’NIN AYAK SESLERİ…

Tokat Ticaret Borsasının seçimi 1 Ekim 2022’de yapılacak. İki aday yarışacak. Mevcut başkan Lütfi Bora ile Ali Bıçakçı. Her iki aday da yaptıkları basın toplantısında, Tokat Ticaret Borsası Başkanlığına neden aday olduklarını anlattılar. Tabii, mevcut başkan Lütfi Bora iki dönemlik başkanlığına ilişkin icraatlarını da anlatarak, üçüncü dönem için adaylığı için üyelerden destek istedi. Diğer başkan adayı Ali Bıçakçı ise, 8 yıllık Lütfi Bora yönetimindeki Tokat Ticaret Borsasına önemli ve ciddi eleştireler getirdi.

Bu girizgahtan sonra, size bir Ali Bıçakçı hikayesini anlatmak istiyorum. Çünkü, her başarının altında bir hikaye vardır. Ali Bıçakçı’da hikayesi olan bir insan. Bir kere, 1 asıra yaklaşan iş, istihdam ve üretim üçgeninde olan bir ailenin mensubu Ali Bıçakçı. Bu yönüne gelmeden önce, Bıçakçı Ailesinin beni etkileyen başka bir yönünü söylemek istiyorum. Şuan Bıçakçı Un Fabrikası önünde ve kapalı alanlarında muhafaza edilen bir “Traktör Müzesi” var. 50’ye yakın traktörlerin sergilendiği bu müzenin dünyada eşi benzeri yok. O kadar nadide. Üstelik, hakkında birçok haber çıkmış bu müzede ki traktörlere paha biçilemiyor. Öyle ki, kimi traktörlerden dünyada ikincisi yok, kimisi de dünya da iki veya üç tane var. Bu kadar kıymetli.

Tokat Ticaret Borsası Başkanlığına aday olan Ali Bıçakçı, hem söyledikleri, hem eleştirileri hem de yapacaklarına ilişkin belirlediği hedeflerine baktığımızda, başlığı taşıdığım gibi, “ayak seslerini” duymamızı mümkün kılıyor.

Başkan Adayı Ali Bıçakçı diyor ki:
“1973 Tokat doğumluyum. İlk, orta ve liseyi Artova`da okudum. Çocukluğumdan bu tarafa 75 yıllık sektörel bir geçmişi ve kültürü olan, bugün Bıçakçılar Un olarak aynı alanda faaliyet gösteren firmanın işletmecisiyim.
Geçmişten bu güne gerek ticari hayatımda gerekse sosyal hayatımda ilime ve ülkeme hizmet etmek, topluma faydalı bir insan olmak için çaba gösterdim. Bu amaç ve duygularla 1992 yılından bugüne farklı sivil toplum örgütlerinde görev aldım. 2001 yılından itibaren AK Parti kurucu ilçe başkanlığı ile başlayan İl yerel yönetimler başkanlığına kadar süren zaman diliminde farklı kademelerde görev almak suretiyle ülkeme ve milletime hizmet etmeye gayret gösterdim. Bizler geçmişten bugüne ailemizden şahsımıza kalan sektör tecrübesi ile tarımın her kademisini bilir çiftçinin ve esnafın halinden anlar ona göre hareket ederiz. Bu birikim ve kültürü her daim yaşatır daha ileriye taşımak ve geleceğe daha değerli bir miras olarak bırakmak için çalışırız.”

Ali Bıçakçı, 8 yıldır unuttuğumuz, görünürlüğü kaybolmuş, kamuoyundan saklanmış ve ne yazık ki Tokat’ta yapılan ortak akıl faaliyetlerinin hiçbirisine paydaş olamamış, hiçbir sivil inisiyatif platformlarında yer alamamış Tokat Ticaret Borsasının faaliyet alanlarını hatırlatıyor.

Ve Ali Bıçakçı diyor ki:
“Ticaret borsaları, borsaya dahil maddelerin yani zirai ve hayvansal ürünlerin, alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
5174 sayılı kanunnameye uygun nitelikleri taşıyarak faaliyete geçen ticaret borsaları, borsa gibi kurumsal kimliğe sahiptir. Ticaret borsalarında borsada alım ve satımı yapılan malların fiyatlarının tespiti, tescili ve ilanı gibi işlerle ilgilenmek üzere kurulmuştur ve tüzel kişiliğe sahiptir. Borsa çeşitleri arasında yer alan ticaret borsaları; kuruldukları bölgelerde ürünlerin üretimi, tüketimi ve pazarlanması için serbest rekabet düzeni yaratmaktadır. Fakat bu ürünler borsaya kayıtlı olarak işlem görmektedir. Yani işlemler kayıt altında yapılmaktadır. Serbest piyasa ekonomisi üzerinde Ticaret borsaları önemli yere sahiptir. Kurumların en önemli işlevi kote olmuş ürünlere sahip olan satıcı kişiler ile alıcı tarafı buluşturmasıdır. Bu sayede satıcılar ellerindeki ürünleri en ideal fiyat üzerinden kolaylıkla satarken, alıcılar da pazarda satıcı bulamama gibi problemlerden kurtulmuştur. Böylelikle ticari ihtiyaçlardaki gereksinimler ticaret borsaları tarafından giderilmektedir.

Ticaret borsalarının görevlerine şöyle bir baktığımızda başlıca:

-Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.

-Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

-Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

-Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.

-Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.

-Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, uygulamalarını takip etmek,

-Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

-Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.

-Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

-Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, ve sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak olduğu görüyoruz.”

Peki, Ali Bıçakçı Tokat Ticaret Borsasının görev ve sorumluluğunu madde madde neden hatırlatma gereğini duydu?

Bunu en iyi anlayacaklar, hiç şüphesiz Tokat Ticaret Borsası üyeleridir. Sürdürdüğü seçim çalışmasında, ne ağır ifadeler kullanıyor, nede kişiyi hedef alan cümleler kuruyor. Açıklamalarını okuduğumda, Ali Bıçakçı ortada var olan sorunlara işaret ediyor ve Borsanın Tokat’a ve üyelerine katkısını önceliyor. Zaten, Tokat Ticaret Borsasına Başkan adayı olmasının gerekçesi de bu. Değerlendirmek, karar vermekte artık borsa üyelerine kalmıştır…

Cemal İncesoyluer

Başa dön tuşu