ÇorumÇorum GündemiÇorum Kültür & Sanat HaberleriÇorum'dan Güncel Haberler

Elvan Çelebi Türbesi ve Çevresini Düzenleme Çalışmaları Başlıyor

Elvan Çelebi Türbesi ve ÇevrenDüzeni Projesi

İlimiz Mecitözü İlçesi Elvançelebi köyünde bulunan Elvan Çelebi Türbesi Çevre Düzeni Projesi ile Türbe çevresinin kullanımının arttırılması ve iyileştirilmesi amacıyla mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait yaklaşık 14.000m² yüzölçümlü alanda 2019 yılında peyzaj projesi hazırlanmıştı.

Bölgenin doğal, kültürel, tarihi değerlerin erişebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılması, turizm potansiyeli açısından önem arz eden değerler ile konaklama ve alternatif turizm hizmetlerinin sunumuna yönelik altyapı yatırımlarının iyileştirilmesi, tarihi değerlere sahip çıkarak, bilinir ve uğrak bir turizm merkezi oluşturmak olarak amaçlanan proje kapsamında Çorum-Amasya karayolu kamulaştırma sınırından itibaren yönetmelikte belirtilen 25 m. çekme mesafesi içinde otopark düzenlemesi yapılmış,otopark alanının hemen güneyinde (kamulaştırma sınırından itibaren 25 m sonra) yer alan 5 adet yaklaşık 20 m2’lik üniteler halinde yarı açık ve yarı kapalı olarak düzenlenmiş yöresel satış birimleri oluşturulmuştur. Satış birimlerine paralel olarak oluşturulan 6 adet piknik masası dinlenme ve yeme-içme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Mevcut alan üzerinde yer alan şadırvan yerine yenisi düzenlenmiş,şadırvan çevresinde dinlenme amaçlı 3 adet kameriye konumlandırılmıştır. Tuvalet ihtiyacının karşılanması amacıyla halihazırda bulunan tuvaletlerin konumu değiştirilerek alan üzerindeki olumsuz görüntüden kurtarılarak, yöresel ürün satış birimlerine ve şadırvana yakın bir konumda yeniden düzenlemiştir. Tuvaletler abdesthane ile bütüncül olarak tasarlanmıştır.

Proje alanında çocuk oyun alanı türbe arkasında ve köy girişine yakın bir konumda tasarlanmış, ayrıca oyun grubu etrafında 3 adet kameriye düzenlemesi yapılmıştır.

Kurban kesim alanı ile mutfak olarak kullanılan mevcut yapıların yeniden düzenlenmesi proje kapsamında değerlendirilmiş olup yeniden düzenlenecek yapı 29 m.x 6 m ebatlarında, bir kısmı iki tarafı açık kurban kesim alanı, bir kısmı yemekhane, mutfak ve depo olarak tek çatı altında tasarlanmıştır.

Türbe çevresinde bulunan ve yıkık durumda bulunan taş duvarlar proje kapsamında yeniden revize edilecek olup Karayolları ile türbe arasında kalan kısım ise proje detaylarına uygun olarak çimlendirilecektir. Çevre düzenlemesi içerisine çevre aydınlatması da dahil edilmiştir.

Elvan Çelebi Türbesi  Çevre Düzeni Projesi 2019 yılında hazırlanmış olup,  Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2020 yılında  onaylanmıştır.

İl Özel İdaresi tarafından Elvan Çelebi Türbesi  Çevre Düzeni Projesi işinin ihalesi  01.06.2020 tarihinde  yapılmış olup, 22.07.2020 tarihinde de yüklenici firma ile  777.301,40 TL (KDV dahil) bedelle sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin 500.000 TL’si Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından karşılanacaktır. İşin süresi 180 gün olup en geç 22/01/2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.

 

 

Şehrimizin önemli değerlerinden olan Elvan Çelebi Hazretleri Hakkında  Bilgilendirme;

Elvan Çelebi Hazretleri On dördüncü asırda yaşamış Anadolu velilerindendir. Adı, Elvan b.Ali’dir. Babası meşhur şair, tarihçi Âşık Paşa’dır. Doğum ve vefat tarihleri tespit edilememiştir. Babası Âşık Paşa, Kırşehir’de yaşayıp, orada vefat ettiğinden, Elvan Çelebi’nin Kırşehir’de doğduğu söylenmiştir. Kabri, Çorum ili, Mecitözü ilçesinin Elvançelebi köyündeki zaviyesinin yanındadır. Elvan Çelebi’nin mensup olduğu aile, on üçüncü asrın ilk yarısında, Moğol istilası sebebiyle Anadolu’ya gelmiş ve Anadolu’da önemli bir nüfuz kazanmıştır. Elvan Çelebi, ömrünün çoğunu Çorum Mecitözü arasında, kendi adıyla anılan Elvançelebi köyünde geçirmiştir. Köyde cami, zaviye ve hamam yaptırmıştır. Bu köye yerleşmiş olması sebebiyle köyün adı da Elvançelebi olarak kalmıştır.

Elvan Çelebi Hazretleri, babası ve dedesi gibi meşhur bir veli idi. Tasavvufta babasının önde gelen halifesi ve aynı zamanda talebesi olan Şeyhülislam Fahreddin Efendi’den ders alarak yetişmiştir. Babasının vefatından sonra da onun yerine geçip insanlara Allahü Teala’nın emir ve yasaklarım bildirerek, onların hidayete ermeleri ile meşgul olmuştur. Elvan Çelebi Hazretleri’nin “Menâkıbü’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye” adlı manzum eseri, tarihî ve edebî değer taşıyan önemli bir eserdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir