Covid 19 tedbirleri nedeniyle 7226 sayılı kanunun Geçici 1. Maddesi ile süreler önce 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştu. Daha sonra ise süreler 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu süre zarfında istisnalar haricinde yeni icra takip işlemleri başlatılamamış, başlamış olan icra takiplerinde ise işlemler yapılmamıştır. Ancak bu gün itibariyle bu kısıtlamalar son bulmaktadır. Halkımız arasında yaygın olan bir yanılgıyı gidermek üzere bu bilgilendirmeyi yapmak gerektiği kanaatindeyim.

7226 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesindeki düzenleme kiraların ödenmemesine ilişkin olmayıp 01.03.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihleri arasındaki işleyecek kira bedellerinin ödenmemesinin tahliye sebebi sayılmayacağına ilişkindir. Görüldüğü üzere kanunda kiraların ödenmemesine cevaz verilmemiştir. Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait kira bedelleri için taşınmaz sahipleri İcra Takipleri için konulan sınırlamanın kalktığı 15.06.2020 tarihinden sonra alacaklarını almak için takip başlatabilecek, haciz de dahil tüm takip işlemlerini yapabileceklerdir. Sadece bu aylara ilişkin kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talep edemeyeceklerdir.

Kısacası 7226 Sayılı kanun kira bedellerinin ödenmemesi veyahut kira bedellerinin ertelenmesi ile ilgili olmayıp sadece kanunla düzenlenen kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye yoluna başvuruyu engellemektedir. Bu durum ise sadece belirtilen dört ay içindir. Diğer aylara ait ödenmeyen kiralar nedeniyle tahliye talepli icra takibi ve dava açılabilecektir.

Bu süreçte bazı işyerleri hiç çalışamamış, çalışan bazı işyerleri ise günü dahi kurtaramamıştır. Bu nedenlerle Kiralayanların ve kiracıların dostane bir yöntemle anlaşma yoluna gitmeleri gerektiği kanaatindeyiz. Sağlıklı günler dileklerimizle…

NOT: Covid 19 salgını nedeniyle kiraların ödenememesi hakkında Mücbir sebep oluşup oluşmayacağı veya ifa imkansızlığı ile ilgili hususlar önümüzdeki yazımızda izah edilmeye çalışılacaktır.

Av. Mustafa Güral Koldaş

Daha Fazla Göster