TokatTokat'dan Güncel Haberler

ÖĞRETMENLERDEN SOPALI, KASKLI, ÇELİK YELEKLİ PROTESTO

Ne yapsın öğretmenler kalem tutan elleriyle sopamı taşısın, çantalarında ceplerinde biber gazımı taşısın, öğretmenlerimiz çelik yelek kaskla mı işe gitsinler diyen Hürriyetçi Eğitim-Sen Şube Başkanı Seyfi Karslı, “Artık yeter! Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz! Can güvenliğimiz sağlansın, gerekli tedbirler alınsın!” çağrısında bulundu.

Editör-Taner Yeşilsu

Eğitim-İş Şube Başkanı Şengül Bayram, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ercan Özel, Hürriyetçi Eğitim-Sen Şube Başkanı Seyfi Karslı ve sendika üyeleri Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak kitlesel basın açıklamasıyla İstanbul’da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi olayını kasklı, çelik yelekli, sopalı, biber gazlı öğretmen masasıyla protesto ettiler.

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz’ünde destek verdiği eylemde Eğitim-İş Şube Başkanı Şengül Bayram, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ercan Özel, Hürriyetçi Eğitim-Sen Şube Başkanı Seyfi Karslı tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere dikkat çekildi;

Millî Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırdığı koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir.

Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğu ile ilgilidir.

BU ÜLKEDE OKULDA ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ! SÖZ BİTTİ!

Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur.

Bu ülkede okulda öğretmen öldürüldü! Söz bitti! Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

ÖĞRETMENE YAPILAN HER SALDIRI, TÜM TOPLUMA VE ÜLKENİN GELECEĞİNE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

Cinayetin arkasındaki zihniyet, bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. “Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.”

Öğretmenler, toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı, tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Unutmayalım ki, eğitimsiz bir toplum, karanlığa mahkumdur.

Buradan Milli Eğitim Bakanı’na soruyoruz;

Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi gerekiyor?

İKTİDARIN VE MEB’İN PLANSIZLIĞI NEDENİYLE OKULLARIMIZ GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ RİSK ALTINDADIR

Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz?

Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz.

-Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son bu cinayetin de azmettiricileri;  öğretmenler çalışmıyor gibi yanlış bir algıyı toplumda yaymaya çalışanlardır.

– Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler;  liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülki amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler; eğitime dair eleştiri ve önerilerimize yıllardır kulak tıkamakta ısrar edenlerdir.

– Bizleri hedef haline getirenler; her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır.

Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir. Bunun için atılması gereken ilk adım bu zihniyetin kökten değişmesidir.

EĞİTİMDE ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALIDIR

Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı,  eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır.

Okulda şiddetin son bulması için MEB’i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır.

Eğitim kurumlarının tümünde, şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı hazırlanmalıdır.

Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır.

DERHAL TÜM OKULLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIDIR

Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin, derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır.

Ahlak bekçiliğine soyunan RTÜK’ün toplumsal şiddeti başlıca gündemi haline getirip, mafya ve suç temalı TV yapımlarını denetlemesi sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağdışı ve yanlış olduğunu öğreten, toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır.

Kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyor, can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz!

Artık yeter! can korkusuyla çalışmak istemiyoruz!”

Benzer Haberler

Başa dön tuşu