Samsun

Omü Hemşi̇reli̇k Bölümünden Okul-Hastane İş Bi̇rli̇ği̇ Çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğiyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çalışan hemşire, sosyal çalışma uzmanları, psikolog ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik ‘Bilimsel Araştırma Eğitimi’ programı başarıyla tamamlandı.

Programın açılışında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Mehmet Kılınç, çalışma ortamında sorunların çözümüne yönelik profesyonel yaklaşımların tüm sağlık çalışanları tarafından benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Kılınç, bilimsel bilginin üretilmesinin hayal etmek ve merak duygusunun giderilmesi ihtiyacından ortaya çıktığını, içerisinde bulunduğumuz dönemin yenilikçi yaklaşımları öncelediğini ifade etti.

Program çerçevesinde Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, hemşirelikte araştırma konusunda eğitim verdi. Avci, bu çerçevede hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin birlikte multidisipliner çalışmalar yapmasının önemi, sağlık çalışanlarının mesleki deneyimlerinin araştırmalarda sorunları analiz edilmesi ve çözümü noktasında etkisi ve araştırmalarda problem seçimini etkileyen faktörlerle ilgili konulardan söz etti.

Eğitim programının ikinci oturumunda Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu da bilimsel araştırmalarda veri toplama süreçlerini anlattı. Çavuşoğlu, özellikle anket yöntemi, özellikleri, anket hazırlarken dikkat edilecek noktalar, mülakat ve gözlem yöntemleri konularında bilgi verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Özge Öz Yıldırım ise araştırmalarda hedef grubun belirlenmesi ve nasıl seçileceği konularında bilgiler aktardı. Programın son bölümünde Doç. Dr. Birsen Altay bilimsel bir araştırmanın rapor yazımı ve rapor yazımında dikkat edilecek hususlardan söz etti. Altay araştırmalarda rapor yazımının önemli olduğu ve tüm bilimsel araştırma sürecini kayıt altına alarak ortaya koymak adına önemli bir çaba olduğunu ifade etti. Toplantı, eğitimciler ve katılımcılara belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

V. Klinik Rehber Hemşire eğitimi

Öte yandan, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün ev sahipliğiyle ‘V. Klinik Rehber Hemşire Eğitim’ programı çevrim içi ortamda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün ve klinik rehberlerinin de katılımıyla üniversiteler arası bir yelpazede gerçekleştirildi.

“Bizler Kinik Rehber Hemşire eğitimini çok önemsiyoruz”

Program, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın açılış konuşması ile başladı. Kulakaç, rehber hemşire eğitiminin amacından bahsederek “Klinik rehber uygulanmasının standardının sağlanması, eğitimin kalitesinin garanti altına alınması ve okul-hastane iş birliğinin güçlendirilmesi amacı gözetilerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) iş birliğiyle düzenlenen toplantılar sonucunda ‘Klinik Rehber Standartları’ belirlendi. Bizler de bu doğrultuda düzenlediğimiz eğitimlerimizin beşincisini vereceğiz. Bizler Kinik Rehber Hemşire eğitimini çok önemsiyoruz, çünkü kliniklerde çalışan hemşirelerin bilgi birikimleri bizim için ve öğrenci hemşireler için çok değerli. Şu anda herkes klinikle birlikte olmaktan, öğrencilerimizi rehber hemşirelere emanet etmekten, onların değerlendirmesine ve bilgisine sunmaktan son derece memnun” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenay Arlı da klinik rehber hemşire eğitiminin önemine vurgu yaptı. Ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ, klinik rehber hemşire eğitimi ile iki üniversitenin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Açılışta son olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi konuştu. Terzi, Hemşirelik Bölümünün öğrencilerin klinikle buluşması amacıyla birçok farklı etkinlikte hemşireler ve diğer ekip üyeleri ile bir araya geldiğini belirtti.

Açılış konuşmasının ardından program, Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik, Tanımı, Rehberin Özellikleri, Rol ve Sorumlulukları” ve “Patricia Benner’ın Acemilikten Ustalığa Hemşirelik Teorisi Çerçevesinde Öğrenci Hemşireler için Hemşire Rehberliğinin Önemi” adlı sunumları ile başladı.

Programın devamında Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu, “Klinik Büyüme ve Gelişme Aracı Olarak Reflekşın (Yansıtma); Dr. Öğretim Üyesi Serap Güleç, “Uygulamada Etkili Geri Bildirim Verme”; Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Taşkıran Eskici, “Olumlu Öğrenme Çevresinin Oluşturulması ve Klinik Rehber Hemşirenin Rolü” adlı sunumlarını gerçekleştirdi. Birinci gün programı Dr. Öğretim Üyesi Seval Ağaçdiken’ın “Farklı Öğrenme Stilleri ve Klinik Öğrenme Deneyimine Etkisi” adlı sunumuyla sona erdi.

Katılımcıların yoğun ilgi ile devam ettiği eğitimin ikinci gününde, Dr. Öğretim Üyesi Özge İşeri “Öğrencinin Bilgisini Uygulamaya Aktarmasına Yardım Etme Sürecinin Planlanması”; Dr. Öğretim Üyesi Nihal Ünaldı Baydın, “Ekip Çalışması, Liderlik Ve Klinik Öğretim”, Doç. Dr. Esra Tural Büyük, “Bölümün Klinik Uygulama Hedefleri, Kayıt ve Dokümanları”, Doç. Dr. Şenay Arlı, “Uygulamanın Değerlendirilmesi; Bilgi, Beceri ve Tutumlarda Gelişmeyi İzleme, Başarıyı Sürekli Değerlendirme”, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Baltacı, “Değerlendirmenin Dokümantasyonu, Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak, “Rehberlikte İletişim ve Öğrenciyi Destekleme Stratejileri Dinleme, Güven ve İlişki Geliştirme” adlı sunumlarını gerçekleştirdi.

Klinik Rehber Hemşire Eğitim programı, katılımcıların programı değerlendirmesi ile sona ererken, eğitim programını tamamlayan katılımcılara beş yıl geçerliliği bulunan katılım belgesi verildi.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu