fbpx
Çorum'dan Güncel Haberler

Sungurlu MYO’dan “Sağlıkta Yönetim” paneli

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) sağlık kurumları işletmeciliği öğrencileri MYO konferans salonunda “Sağlıkta Yönetim” konulu panel düzenlediler.

Öğretim görevlisi Özgül Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ebru Çiftçi’nin koordinatörlüğünde hazırlanan panele Yüksekokul öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Özgül Şahin, “Sağlık hizmet organizasyonları yapısı gereği yönetilmesi en karmaşık ve güç olan sistemlerden biridir. Ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak büyük miktarlarda ve giderek artan oranlarda kaynak tüketimi yapan bu karmaşık örgütlerin yönetiminde çeşitli düzeylerde rol alan yöneticilerin bilgi, beceri ve yetenek alanları her zamankinden daha hızlı bir şekilde değişmektedir” dedi.

Günümüzde sağlık yönetimi konusu gerek ülkemizde, gerekse uluslararası çevrelerde son derece önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir diyen Öğretim Görevlisi Şahin, dünya üzerinde ki her insan sağlık hizmetine ihtiyaç duyar ve yine her insanın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti bir diğerinden farklıdır. Bu sebepledir ki bireysel ve genel bütçe bazında sağlık hizmetlerine yönelik yüksek oranlarda harcamalar yapılır dolayısı ile neredeyse herkes sağlık hizmet sunumu ile bir şekilde ilgilidir. Hizmet sektörü içerisinde önemli bir konuma ve paya sahip olan sağlık sektörü emek yoğun bir alan olmasının yanı sıra bir bütün olarak insan sağlığını iyileştirme amacı taşıması sebebi ile de devasa bir sektör olarak ekonomik sistem içerisinde yer almaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki sağlık hizmeti sektöründe yer alan kurumlar değişken ve karmaşık çevre şartları altında rekabet etmek ve sundukları hizmetleri en uygun şekilde (etkili, ucuz, kaliteli) sunmanın yollarını bulmak zorundadır.

Bu da profesyonel ve modern bir yönetim anlayışını gerekli kılmaktadır. Günümüzde sağlık yöneticileri kıt kaynaklar ile çok hızlı ilerleyen teknoloji ve tüketici hareketlerinin baskısı altında çok büyük bir bütçenin sorumluluğunu taşımakta ve çok değişik alanlardan profesyonel, yarı profesyonel ve yardımcı hizmet personelinin uyumunu sağlamak üzere son derece karmaşık bir kurumu işletmek durumunda kalmaktadır. Bu sebeple ülkemizde her düzeyde sağlık kurumlarında işletmecilik ve yöneticilik bilgileri ile donanmış çeşitli yönetsel pozisyonlara hizmet verebilecek profesyonel yöneticilere olan ihtiyaç giderek daha şiddetle hissedilmeye başlanmıştır. Sağlık yönetimi kavramının yalnızca bu eğitimi almış bireylerce gerçekleştirilen profesyonel bir uygulama alanına dönüşmesini dileyerek bu etkinliğe destek veren tüm hocalarımıza ve katkı sağlayan tüm sağlık kurumları işletmeciliği programı öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım diye konuşmasını tamamladı.

Panel katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

Başa dön tuşu