ÇorumÇorum'dan Güncel Haberler

VALİ ÇİFTÇİ HABERLERİ YALANLADI

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde valilik önünde yaşanılan olaylarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi imzası ile yapılan yazlı açıklamada “Valiyi yuhaladılar, AKP ve Soylu’yu suçladılar” başlığıyla basına intikal eden olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur: Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü’nden bir grup vatandaşın, köyün muhtarı Ali Yalvaç ve komşu köy olan Karapınar Köyü muhtarı Zeki Oral’la birlikte 19.06.2019 günü sabah saatlerinde valiliğimizin önündeki halka açık parkta toplandıkları ve köylerine yakın bir bölgede faaliyet gösteren taş ocağının çalışmasına izin verilmemesi  taleplerini basın önünde dile getirmek istemeleri üzerine, vali yardımcımız hemen valilik önündeki parkta biriken topluluğun içindeki iki köy muhtarını valilikteki bürosuna davet etmiş, onlardan taleplerini öğrendikten sonra her iki muhtara da talep konularıyla ilgili dilekçelerini alacaklarını ve derhal işleme koyacaklarını belirtip, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine, o an büroda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürüne gerekli talimatları vermiştir. Alaca ve Ortaköy ilçelerindeki programların akabinde güzergâhta olan Üyük Köyü’ne de, köylüleri yerinde dinlemek üzere gideceğini muhtarlara söyledikten sonra köylülerin daha fazla valilik önünde beklememeleri  için, durumu vatandaşlara izah etmelerini muhtarlardan istemiştir. Muhtarların valilik önündeki bahçeye çıkıp vatandaşlarla konuşmalarına rağmen kalabalığın, basın eşliğinde beklemeyi sürdürmeleri üzerine vali yardımcısı Recep Yüksel vatandaşlara hitaben, şikâyet edilen taş ocağının çalışmasına yönelik uygulanması zorunlu mahkeme kararları varsa da muhtarların talep dilekçelerini işleme koyacaklarını, ayrıca gün içinde köye uzmanlarla birlikte gidileceğini,  valilik önünde beklemelerine gerek bulunmadığını, beklemek isterlerse de valilik binasının ve bahçesinin kendilerine açık olduğunu belirtip valilik görevlilerine, köylülere çay ve su ikramında bulunmaları talimatını vermiştir.  Ardından Alaca  ilçesindeki programa katılmak için ayrılması gerektiğini belirtip tam oradan ayrılacağı sırada kalabalığın düzensizleşmesi üzerine vali yardımcısı Recep Yüksel köylülerle tartışıyor pozisyonuna düşmemek için aracına yöneldiğinde köylülerden yuhalama sesleri işitilmiştir.

Buna rağmen köylülerin bir süre daha valilik girişinde beklemelerine müdahale edilmemiş, onlara valilik görevlilerince su ikram edilmiş ve aynı gün içinde İl Valisinin  Üyük köyünde vatandaşlarla toplantı yapacağı muhtarlara telefonla iletilince kalabalık olaysız şekilde dağılmıştır.

İlçelerdeki programların hemen ardından uzman ve ilgili personelimizle aynı gün Üyük köyünde vatandaşlarla toplantı yapılmış, uygulanması gereken bir mahkeme kararı bulunmakla birlikte taleplerinin her yönüyle ele alınarak hukuki ve adil bir incelemenin yapılacağı kendilerine anlatılmıştır.

Kısaca yukarıda izah edilen olay akışının hilafına, basın yayın organlarında söz konusu taş ocağı işletmecisinin “akraba” oldukları iddiasıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile ilişkilendirilmesi, işletmecinin avukatlığını yapan kişinin Çorum eski il başkanının kızı olduğu iddiasıyla AK Parti ile irtibatlandırılması basın etik ilkelerine uymamaktır ve gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan ibarettir. Doğru bilgi aşağıdaki gibidir:

1- Bahse konu taş ocağı, Üyük Köyünün sınırlarında değil Çorum merkez Şekerbey Köyü Kale mevkiinde bulunmaktadır. Taş ocağı işletmesine ilk kez 2005 yılında çalışma  ruhsatı verilmiştir. Şirket 2010 yılında çalışmasını durdurmuş ve tesisin faaliyetine son vermiştir.

2- 2015 yılında yeni bir işletmeci ruhsatlı olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak bir süre sonra köy halkının içme suyuyla ilgili kaygılarını anlayışla karşılayan ve 10 yıllık ruhsat süresinin sona erdiğini dikkate alan valiliğimiz, ilgili kurumların içmesuyu kaynaklarına taş ocağı faaliyetlerinin zarar vermeyeceğine dair raporları olsa da işletmecinin süre uzatma isteğini uygun görmemiş, ruhsatını aynı yıl içinde iptal etmiştir.

3- Üyük Köyü muhtarlığının taş ocağı işletmeye açılırsa içmesuyu kaynaklarının riske gireceğine dair 10.07.2017 ve 20.11.2017 tarihli dilekçeleri üzerine valiliğimiz bir kez daha işletme ya da ruhsat devri taleplerini 2018 yılında reddetmiş, taş ocağını işletmeye açmamıştır.

4- Ancak işletme ruhsatını devir alarak  taş ocağını faaliyete geçirmek isteyen firmanın talebini uygun görmeyen valiliğimiz işlemini ilgili firma, 2018 yılında mahkemeye taşıyınca, valiliğimiz  işlemi idari yargı tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine Valiliğimiz taş ocağı işletmesi lehine olan mahkeme kararını uygulamıştır.

5- 2005 yılından bu yana, ruhsata esas resmi kurum raporlarında, denetim raporlarında taş ocağı alanının çevresinde tarımsal faaliyete zarar geldiğine, içme suyu kaynaklarının etkilendiğine, alanın ya da yakın çevresinin sit değeri taşıdığına dair bir bulgu ya da somut kanıt yoktur. Üyük köyümüzün ve komşusu olan Karapınar ile Şekerbey köylerinin içme suyu sorunu da yoktur.

6- Geçmişi 2005 yılına giden söz konusu taş ocağı ile ilgili mahkeme kararının valiliğimizce uygulanması işlemini, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile veya AK Parti ile ilişkilendirenlerin taraflı,  devlete ve Çorum halkına zarar verici şekilde konuyu haberleştirmeleri, basın etik ilkelerine ve  basın özgürlüğüne aykırıdır, sorumlu yayıncılık ilkelerine uymamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadelerine yer verildi.

Benzer Haberler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu