Çorum Kültür & Sanat Haberleri

yerel basın yok olmasın

Yerel basını yok edecek tehlike, kamuoyunun ve siyasetin gündemine taşındı:

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak, “Yargı Reformu Paketi”nde yer alan ve yerel basının geleceğini bütünüyle tehlikeye atan düzenlemeden vazgeçilmesini talep etti.

-TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan ve her partiden milletvekilleriyle görüşen TGF Heyeti, söz konusu düzenlemenin, resmi ilanların büyük bir bölümünü ortadan kaldıracağına vurgu yaparak, bunun yerel basının sonunu getireceğine işaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak, “Yargı Reformu Paketi”nde yer alan ve yerel basının geleceğini bütünüyle tehlikeye atan düzenlemeden derhal vazgeçilmesini talep etti.  TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve her partiden milletvekilleriyle görüşen TGF Heyeti, söz konusu düzenlemenin, resmi ilanların büyük bir bölümünü ortadan kaldıracağına vurgu yaparak, bunun, son yıllarda güçlükle ayakta durma mücadelesi veren yerel basının, adeta sonunu getireceğine işaret etti.

ŞENTOP: DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret eden TGF Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi Üyeleri, Meclis Başkanı Şentop’a bir rapor sunarak, sorunun önemini ayrıntılarıyla anlattılar. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın heyet adına Başkan Şentop’a sunduğu talep yazısında aynen şu ifadeler yer aldı: “ Kıymetli Meclis Başkanımız; öncelikle ülkemizin bekası ve milletimizin refahı için gösterdiğiniz kıymetli gayretleriniz için şükranlarımızı sunuyor, verimli çalışmalarınızın, onurla üstlendiğiniz TBMM Başkanlığı görevinizde de başarıyla devam etmesini diliyoruz.
Değerli Meclis Başkanımız;
Mayıs ayı sonunda açıklanan ve kamuoyuna ‘Yeni Yargı Reformu Paketi’ adıyla yansıyan yeni düzenlemeler içinde yer alan “resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkmasının” öngörülmesi, Anadolu basınında şok etkisi yaratmış, adeta yok olma tehlikesini ortaya çıkarmıştır.
Zira icra, iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlatılan resmi ilanlar özellikle yerel basınımız için hayati öneme haizdir.
Yeni düzenleme ile resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunu kalkmakta, bu durum son yıllarda ayakta kalma mücadelesi veren Anadolu basınının çok önemli bir gelir kalemini yok etme sonucunu doğurmaktadır.
Ülkemizin gerçek sesi, özgün nefesi olan yerel basınımız, bu yönüyle demokrasimizin de en önemli teminatlarından biridir.
Çok sesliliğe katkısının yanı sıra demokrasimizin gelişmesine destek olan ve istihdam başta olmak üzere genel ve yerel ülke kültürünün yaşatılması gibi anlamlı bir işlev üstlenen Anadolu basınını koruyup kollamak, güzel ülkemizin ve yüce milletimizin sağlıklı geleceği açısından da büyük önem arz etmektedir.
Söz konusu değişikliğin, resmi ilan fiyatlarının icra dosyalarına maddi anlamda büyük yük getirdiği iddiasıyla yapıldığı ileri sürülse de, bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.
Bu gerekçe, aslında yerel basının, yaygın basının yüksek resmi ilan fiyatlarına kurban edildiğini net olarak göstermektedir.
Gerçekte ise yüksek maliyete neden olan; yerel gazete resmi ilan fiyatlarının neredeyse 5 katı olan yaygın basın ilan fiyatlarıdır.
Çözüm ise basittir. “Tartışmaya konu olan icra iflas ilanlarının, mahallinde yayınlanan yerel gazetelerde yer alması zorunludur” şeklindeki bir hüküm değişikliği, sorunu kökünden çözecektir.
Kıymetli Meclis Başkanımız;
Yargı Reformu Paketi’ndeki Anadolu basınını zora sokacak kararın, talep ettiğimiz şekilde yeniden düzenlenmesi, yurt sathında büyük rahatlama yaratacak, tedirgin bekleyişi ortadan kaldıracak ve ekmeğini basın sektöründe kazanan binlerce kişiye yakın bir istihdam rahatlaması sağlayacaktır.
Şahsınızın, her zaman Anadolu basınını önceleyen bir yaklaşım içerisinde olduğunu biliyoruz ve her daim güven telkin eden yapınızı da takdirle izliyoruz.
Konuya gerekli ehemmiyeti vereceğinize inanıyor, gereğini yaparak yerel basınımızı rahatlatan bir gelişmeyi sağlayacağınıza güveniyoruz.
İlgi ve desteğinize teşekkürlerimizle saygılar sunuyoruz.”
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, söz konusu soruna cevap olarak, yerel basının önemli bir işlev üstlendiğini ancak değişimin de kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Düzenlemenin belki bir süre daha ötelenerek geciktirilebileceğini belirten Şentop, “Biliyorsunuz, adli işlemlerde başarılı ve son derece hızlı bir uygulamayı beraberinde getiren UYAP sayesinde çok mesafe kat edildi. Hukuksal işlemler, eskiye nazaran çok hızlı yürüyor ve bu da zaman kazandırarak adli mağduriyetleri önlüyor. Bu konuya da böyle bakmak gerekiyor. Medyada dijital dönüşüm artık kaçınılmaz. Dolayısıyla resmi ilanlarla ilgili düzenlemeleri de yeni medya düzeninin değişen teknolojisine uydurmak gerekiyor. Yani bundan kaçış yok. Konu Meclis çatısı altında görüşülmeye geldiğinde yeniden ele alınıp değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerin sonunda da tabi ki bir kararda mutabık kalınacaktır. Ancak dediğim gibi her konuda olduğu gibi medya konusunda da hızla gerçekleşen dijital dönüşüm gerçeği, bu tür değişimleri beraberinde getiriyor” dedi.

ÖZTRAK: AMAÇ YEREL BASINI SUSTURMAK

TGF Heyeti’nin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ı ziyaretinde de, Anadolu basınını bekleyen büyük tehlike masaya yatırıldı. Sorunun birkaç cümleyle geçiştirilemeyecek kadar öneme sahip olduğuna vurgu yapan Öztrak, “Aslına gerçek amaç yerel basının sesinin tamamen kesilmesidir” dedi.
Yaygın medyanın büyük bölümünün neredeyse görev yapamaz hale getirildiğine işaret eden Öztrak, “İktidarın hedefinde medyayı yaygınıyla, yereliyle bütün olarak teslim alma niyetini zaten biliyoruz. Bunu büyük ölçüde de başardılar. Türkiye’de basın özgürlüğünün getirildiği nokta da bunun açık bir göstergesi. Yaygın medya ile ilgili amacına ulaşan iktidar gücünün menzilinde şimdi de yerel basının olduğu çok açık bir biçimde görülüyor. Söz konusu düzenleme içinde yer alan resmi ilanlarla ilgili maddede ısrar edilmesinin sebebi de budur. Bütün amaç yerel medyayı çok önemli bir gelir kaleminden ederek tamamen susturmaktır. Anadolu basının yok edilmesi, halkın sesinin kesilmesi, toplumun gerçekleri öğrenmesinin ortadan kaldırılması anlamındadır ve bu kötü niyet çok açıktır. CHP Grubu olarak biz Meclis’te konu önümüze geldiğinde gerek komisyonlarda gerekse Meclis Genel Kurulu’nda, gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bu düzenlemenin ne ülkemize, ne ulusumuza, ne demokrasimize ne de Cumhuriyetimizin geleceğine bir faydası yoktur. Üzerimize düşen sorumluluğu, bu sorunun kaldırılması noktasında sonuna kadar yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.
TGF Heyeti ziyaretin ardından Faik Öztrak’ın ülke gündemini değerlendirdiği basın toplantısına katılarak, sorunun kamuoyuna da duyurulmasını sağladı. Pek çok televizyonun canlı yayınladığı basın toplantısında, TGF Genel Başkanvekili İbrahim Erdoğan’ın sorusunu yanıtlayan CHP Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı. Öztrak,”Cumhuriyetimizin kuruluşunda, ulusal mücadelenin yanında saf tutan Anadolu basınına büyük bir darbe vurulmak ve adeta yok edilmek isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

TÜRKKAN: ANADOLU BASINININ YANINDAYIZ

Yılmaz Karaca’nın genel başkanlığındaki TGF Heyeti’inin,  İYİ PARTİ’yi ziyaretinde de aynı konu ayrıntılı biçimde masaya yatırıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TGF’yi gazetecilik mesleğinin sorunlarına karşı duyarlı olduğu için  kutlayarak başladığı değerlendirmesinde, soruna hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.
Yerel basının, demokrasinin vaz geçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade eden Türkkan, ”İYİ Parti olarak her zaman Anadolu basınının yanındayız. Reform adı altına oldu bittiye getirilerek halledilmek istenen yasa tasarısındaki ilgili düzenlemeyi kabul etmek asla mümkün değildir. Yerel basın demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkımızın korunup kollanması gereken çok önemli bir değeridir. Getirilmek istenen düzenleme yerel basını ayakta tutan resmi ilan gelirlerinin çok büyük bir bölümünü ortadan kaldıracak ve bu durum, toplumun sesi olan yerel yayıncılığa tam anlamıyla büyük bir darbe vuracaktır. İYİ Parti olarak sorununun öneminin farkındayız ve bu düzenlemenin yeniden ele alınarak sorunun ortadan kaldırılması için üzerimize düşeni yerine getirmeye kararlıyız. Tam tersine Anadolu basınını yaşatmak ve güçlendirmek için önlemler almak, kararlar çıkartmak zorundayız” şeklinde konuştu
.
HİZMET PASAPORTU 5 YILLIK OLMALI

TGF Heyeti’nin ziyaretlerinde gazetecilere verilen hizmet pasaportu süresinin kısalığının da büyük sorunlar yarattığı, bir ya da iki yıllığına verilen hizmet pasaportlarının süresinin 5 yıla çıkarılması gerektiğine vurgu yapıldı. Meslekte 18 yılını doldurarak sürekli basın kartı hakkına sahip olanlara ise yeşil pasaport hakkı tanınması gerekliliği belirtilerek, gazetecilerin yurtdışı temaslarında resmi prosedürlerle uğraşarak zaman kaybetmelerinin önüne geçilmesi gerektiğine değinildi. Ziyaretlerde ayrıca genel anlamda çözüm bekleyen gazetecilik mesleğinin sorunlarına işaret edilerek, TGF’nin ayrıntılı olarak hazırladığı “MEDYA RAPORU” verildi.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu