Çorum Sağlık Haberleri

YENİ HASTANEDE BİR İLK: PTK İŞLEMİ İÇİN SEVKLER AZALACAK

Türkiye’de ancak seçkin ve sayılı merkezlerde yapılabiliyor

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde, bir hastaya “Perkütan Transhepatik Kolanjiografi (PTK)-Bilier Drenaj İşlemi” başarıyla uygulandı.

Çorumda bir ilk olarak yapılan işlem; karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastalarda safra yollarındaki darlık ve tıkanıklıklarda, ileri teknik donanım ve tecrübeli ekipler tarafından, Türkiye’de ancak seçkin ve sayılı merkezlerdede yapılabiliyor. İşlemi gerçekleştiren Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdal KOMUT; bu işlemin Çorum’da ilk defa yapıldığını, alt yapı ve teknik donanımın arttırılmasıyla PTK işlemi için başta Ankara ve diğer büyük illere yapılan sevklerin belirgin derecede önüne geçileceğini belirtti. Özellikle işlemin karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastaların yaşam süresi ve kalitesini belirgin düzeyde arttırdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Erdal KOMUT; Temmuz ayı itibariyle tekrar hasta kabulüne başlayan Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde, üst düzey nonvasküler (damar dışı) girişimsel uygulamaların tamamının başarıyla uygulandığını anlattı.

Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde;
• Tüm solid organ biyopsileri,

• Her türlü kitle biyopsisi,

• Kolleksiyon-kist-abse drenaj ve tedavileri,

• Kist hidatik (köpek kisti) tedavisi,

• Perkütan nefrostomi (böbreğin dışarıya kateterizasyonu),

• Antegrad üreteral stentleme,

• Perkütan transhepatik kolanjiografi,

• Bilier drenaj,

• Subkutan port uygulamaları,

• Perkütan gastrostomi işlemleri başarı ile gerçekleştirilebiliyor.

İl dışı sevklerin önüne geçilmesini hedefliyoruz

Geçen yıl içerisinde Dr. Öğr. Üyesi Erdal KOMUT tarafından Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde yine Çorum’da bir ilk olarak, “Tanısal Beyin Anjiografi işlemi” gerçekleştirilmişti.
Ülkemizde büyük merkezlerde faaliyet gösteren Girişimsel Radyoloji Bölümü’nün hastanemizde faaliyete geçmesiyle; ilgili il dışı sevklerin önüne geçilerek, onkoloji hastalarının farklı illere gitmeden, tedavi aşamalarının büyük ölçüde Çorum’da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu