Çorum Eğitim Haberleri

OSMANCIK’A YENİ İMAM HATİP BİNASI

Geçen yıl yapımına başlanan ve süratle tamamlanan yeni yeni okul binası tamamlandı.

İsminin “Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi” olmasına karar verilen okulun 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı’nda hizmete gireceği belirtiliyor.

TEVFİK İLERİ KİMDİR?

Rize’nin Hemsin kazasında 1911 yılında doğdu. Ba­bası Hafız Celâl Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’­da dedesinin yanında tamamladı. Yüksek Mühendis Mektebi’nden (İstanbul Teknik Üniversitesi) 1933’te mezun oldu. Bu okul­daki son yılında Millî Türk Talebe Birliği başkanlığına seçildi ve Türkçülük hare­ketlerinde etkili oldu. Razgrad’daki Türk mezarlığını tahrip eden Bulgar gençlerini protesto etmek. Türkçe’nin yaygın olarak kullanımını sağlamak ve yerli malını teş­vik etmek için mitingler ve kampanyalar düzenlenmesinde öncülük etti.

Erzurum’da karayolları kontrol mühen­disi (1933-1937), Çanakkale’de nâfıa mü­dürü (1937-1942) ve Samsun’da nâfıa müdürü ve yedinci bölge müdürü (1942-1950) olarak görev yapan Tevfik İleri, 19S0 se­çimlerinde Demokrat Parti’den Samsun milletvekili seçildi. On yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faal bir üyesi sı­fatıyla Ulaştırma bakanlığı (Mayıs-Ağustos 1950), Millî Eğitim bakanlığı (Ağustos 1950-Nisan 1953), meclis reis vekilliği (Kasim 1953-Ekim 1955), tekrar Millî Eğitim bakanlığı (Nisan-Kasım 1957). Devlet ba­kanlığı ve başbakan yardımcılığı (Kasım 195 7- Ocak 1958), son olarak da Bayındır­lık bakanlığı ve Millî Eğitim bakan vekilli­ği (Ocak 1958-Mayıs 1960) görevlerinde bulundu.

Bakanlıkları döneminde önemli icraat­lar gerçekleştirdi. Din derslerinin ilkokul­ların müfredat programına alınması (1950), Türk Sanat Tarihi Enstitüsü’nün kurulması (1951), Türk kültür eserlerinin yayımının başlatılması (1951), yirmi yıl aradan sonra İmam-Hatip okullarının ye­niden açılması (1951-1952). İstanbul’da Yüksek İslâm Enstitüsü’nün kurulması (1959-1960) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayım­lanmakta olan İnönü Ansiklopedisi’riı Türk Ansiklopedisi adıyla yeni bir yayın kurulu oluşturarak devam ettirdi (1952). Yine tek parti döneminde propaganda va­sıtası olarak kullanıldığını düşündüğü Köy enstitülerini, köy çocuğu-şehir çocuğu ayırımını önlemek ve yapısında düzenle­meler yapmak için öğretmen okullarıyla birleştirdi (1952-1953).

1960 İhtilâli’nden sonra tutuklanarak Yassıada’ya götürüldü. Vatan cephesi kur­mak, muhalefetin faaliyetini kısıtlayıp diktatörlük tesis etmek, meclisi çalıştır­mamak, anayasayı ihlâl gibi suçlarla yar­gılandığı Yassıada mahkemesinde müeb­bet hapse mahkûm edildi. Fakat bir süre sonra hastalandı ve kaldırıldığı Ankara Hastahanesi’nde 1961 yılının son günü kanserden öldü. İyi bir hatip olan, idealist ve aktif bir mizacı bulunan Tevfik İleri, ge­lenekçi ve muhafazakâr bir düşünce yapı­sına sahip olup çevresinde daha çok mil­liyetçi fikirleriyle tanınmıştır.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu