Çorum Siyaset Haberleri

belediyenin borcu çok fazla..

Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz facebook hesabından bir açıklama yaptı. Belediyenin borcu söylenenden fazla.

İşte Tuncay Yılmaz’ın açıklaması;

Evet, arkadaşlar sayıştay raporlarına göre ilk olarak 2018 deki belediyenin borcunu açıklayalım. (2019 daki borçlar bu hesaba dahil değildir.) Belediyeyi batağa sürükleyenlerin Çorumluya ihanet edenlerin şehrimize ödettikleri fatura ne kadar? Yaptığımız tüm çağrılara rağmen belediyenin borcunu belediye yönetimi neden açıklamaz. Kimleri korumaya çalışıyorlar. Müfettişler 5237 sayılı Türk Ceza Kanumunun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır denilerek açık bir biçimde uygulanması
gereken yaptırım belirtilmiş olup gerekli yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Dediği halde sadece başkan görevden alınmış olup yaptırım konusunda hiçbirşey yapılmamıştır. Bu olay siyasi bir olay değil. Biz Çorumlunun hakkını, hukukunu savunmakla sorumluyuz. Aşağıdaki tabloya bakıp herkes elini vijdanına koysun. CHP grubundaki arkadaşlarımla bir araya geldik bu tablo karşısında vijdanlarımız sızladı. Bu güzel şehre yazık oluyor. Belgeli ispatlı belediye resmen talan ediliyor. Biz suamadık susmayacağız. Her zaman Çorumun Çorumlunun hakkını savunacağız, mücadele vereceğiz.

Bir il belediyesi olan Çorum Belediyesi’nin en son kesinleşmiş bütçe geliri toplamının 213 sayıli Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranyla artırılan miktarı 317.582.593,16 TL iken
belediyenin kamu bankalarn ve iller bankasımdan faiz dahil borçlanı toplamı 357.037.621,71-TL olduğu görülmüştür.

Belediyenin son üç yıla ilişkin mali tabloları incelendiğinde 05.06.2017 tarihinde faiz dahil borç yüktüi 69.429.191,87 TL iken 12.06.2018 tarihinde piyasa borçları ile
vergi borcu hariç bu tutar 341.775.772,93 TL olarak tespit edilmiştir. Bir yıl içinde
belediyenin borç yükü yaklaşık % 500 artarak borçlanma limitinin aşmıştır. Ayrıca bu tarihten sonra da belediye borçlanmaya devam etmiş olup borç toplamı 357.037.621,71TL’ ye yükselmiştir.yükselmiştir. Belirtilen
borç piyasa borçlar muhasebeleştiği bütçe emanetleri, vergi, sosyal güvenlik primleri ile diğer kamu idare paylan toplamıyla 414.638.094,91 TL’ye çıkmıştır.

SAYIŞTAY MÜFETTİŞLERİNİN BU TABLO İÇİN YAPILMASI GEREKEN YAPTIRIMı ŞÖYLE YAZMAKTADIR.

Maddenin devamnda, borçlanma hiükümlerine aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında ağır cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanumunun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır denilerek açık bir biçimde uygulanması
gereken yaptırım belirtilmiş olup gerekli yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Kaynak: 2018 Çorum Belediyesi Sayıştay raporu sayfa 37

Benzer Haberler

Başa dön tuşu