Çorum'dan Güncel Haberler

ÇORUM BAROSU, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar tarafından yapılan açıklamada;

“Öncelikle Çorum Barosu olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyoruz.

Çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 196 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.

20 Kasım günü ise günümüzde Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve akabinde kurulan BM Çocuk Hakları Komisyonu’nun tüm çalışmalarına rağmen, bugün çocuklar hâlâ toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil etmektedir.

Ülkemizin 14 Ekim 1990’da imzaladığı sözleşme, 27 Ocak 1995’te Resmi Gazete’de yayımladıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden onca süre geçmesine rağmen günümüz Türkiye’sinde hala çok sayıda çocuk işçi, çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları ve çatışma ortamında kaybedilen, Suriye savaşından kaçarak Türkiye’ye sığınan mülteci çocuklar kanayan bir yaramızdır.

Boşanma veya anne babasını kaybeden çocuklar, cinsel istismara uğrayan çocuklar, aile içi şiddet gören çocuklar, kayıp olan çocuklar, suça sürüklenen çocuklar.… Her gün yeni bir üzüntü kaynağıdır.

Unutmamak gerekir ki;

-On sekiz yaşından küçük olan herkes çocuktur.

-Çocuklar hayatta kalmalı, özgürce yaşamalı ve gelişmelidir. Bunu sağlamak ise tüm devletlerin görevidir.

-Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı bireylerin varlığı ile mümkün olabilir.

-Çocukları etkileyecek kararlar alınırken, fikirlerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuk görüşlerini serbestçe ifade edebilmelidir. Baroların ve sivil toplum kuruluşlarının çocuk hakları konusundaki seslerine kulak verilmeli, kolluk kuvvetleri ve ceza infaz kurumları daha çok denetlenmelidir.

-Sözleşmeye taraf devletler çocukların her türlü ihmal, istismar ve şiddet karşısında gerekli tüm yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri almalıdır

-Çocuklar suçların kurbanı olduğu gibi faili de olabilmektedir. Toplumsal durumlar ve şartlar çocukları suç işlemeye itebilmektedir. Suça sürüklenmiş olsa dahi çocuğun özel gereksinimlerine uygun çocuk adalet sistemi işletilmelidir.

-Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli bir yaşam standardı sağlayacağını temin etmelidir. Tekrar vurgulamak gerekir ise;

-Anayasanın 10 ve 41. Maddelerinde düzenlendiği gibi devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alması gerekir. Devletin çocukları koruma konusunda pozitif yükümlülüğü vardır, bu durum göz ardı edilmemelidir.

-Basın ve yayın organları çocuğun üstün yararını esas alan yayın çizgisi izlemeli, bu konudaki denetimler arttırılmalıdır.

-Güvenlik birimleri, öğretmenler ve doktorlar başta olmak üzere çocukla temas eden tüm meslek dallarında görev alanlar düzenli eğitilmeli ve denetlenmelidir.

-Çocuğa karşı işlenen suçlarla mücadelede daha etkin ve bilinçli Çocuk haklarını esas alan politikalar üretilmelidir.

Ayrıca çocuğun suç işlemesi hallerinde de “fail” sıfatıyla değerlendirilmemesi ve sadece suça sürüklenebileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Suça sürüklenen çocuğun çocukluğu gözardı edilmemelidir. Cezalandırıcı/yaptığı eylemin bedelini ödetici değil topluma kazandıracak çocuk dostu adli tedbirler uygulanmalıdır. Çocuk adalet sistemi önemsenmeli ve uygulaması artırılmalıdır. 

-Çocuklar dâhil hiç kimse renklerine, cinsiyetlerine, tabiiyetleri ve inançlarına göre farklı muameleye tabi tutulmamalıdır.

-Çocuklar, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmaya karşı korunma hakkına sahiptir. Engelli çocuklar için de özel bakım ve eğitim uygulanmalı, toplum ile bütünleştirilmeleri kamu kurumları desteği ile sağlanmalıdır.

Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu; Her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür, mutlu ve onurlu birer birey olarak yaşamda var olabilmeleri için her türlü çalışmayı yapacak, yapılan her türlü çalışmaya destek olacaktır.

Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak geçtiğimiz günlerde “Karadeniz Baroları Çocuk hakları Çalıştay”ı yapılmış ve çocuklara yönelik işlenen suçlarda en yoğun şekilde çalışmakta ve çocuk adalet sistemine uygulamada daha çok yer verilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesile ile başta Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Lale Koldaş olmak üzere tüm komisyon üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum.

Çocuklar için, baromuz kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile her zaman ortak çalışma ve  işbirliği halinde olacaktır.

Bu duygu ve düşünceler ile Çorum Barosu olarak tekrar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlar, “Bir Gün Değil Her Gün Çocuk Hakları Günü!” olsun diyerek saygılarımı sunarım.” denildi.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu