Samsun'dan Güncel Haberler

Samsun’un yatırım potansiyelini güçlendirecek proje başlıyor

Samsun’un yatırım potansiyelini güçlendirecek proje olarak dikkat çeken “Samsun İli Mekânsal Gelişme Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) başvuru sürecini yürüttüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın program otoritesi olduğu “2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı”nda (CMDP) başarılı bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın “Samsun İli Mekânsal Gelişme Projesi” destek sözleşmesi Başkan Mustafa Demir ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından imzalandı.

3,6 milyon TL hibe desteğine sahip olan proje ile Samsun’un öne çıkan sektörlerinin hedefleriyle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte Samsun ili düzeyinde mekânsal gelişme planı hazırlanması planlanıyor. Plan ile mekânsal gelişme şemaları yanında, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı, kamu altyapı hizmetlerinin dağılımı gibi her alanda gelişmeye yönelik ana güzergâh, bütüncül bir yaklaşımla tarif edilecek ve Samsun’a özgü uygulanabilir projeler ortaya konulacak.

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanabilmenin önü açılacak

Karayolu ve demiryolu hatlarının kavşağında, denizyolu ve havayolu olanaklarıyla, Yeşilırmak, Çarşamba Ovası, Kızılırmak, Bafra Ovası ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gibi dünya ölçeğinde çok önemli doğal kaynaklara sahip olan Samsun’un potansiyelinin en üst seviyede değerlendirilmesi için önemli bir rehber niteliği taşıyacak proje, ilin ulusal ve uluslararası rekabet ortamında avantajlı olduğu temel gelişme alanları ile müdahale alanlarının tespiti, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına kısa, orta, uzun vadede planlayacakları büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte yapacakları faaliyetlere temel teşkil edecek ön fizibilite çalışmaları içerecek. Böylelikle ilerleyen dönemlerde Samsun’un ulusal ve uluslararası hibe ve fon imkânlarından daha fazla faydalanabilmesinin önü açılacak.

Rekabet avantajı sağlayacak sektörel ekosistem oluşturulacak

Proje ile ayrıca alt yapı için ayrılan kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ve mekânsal gelişme aksları ile gelişme temaları ortaya konularak ilin kalkınmasına katkı sağlanacak ve ilin rekabet avantajı sağlayacağı sektörler belirlenip gerekli altyapılar oluşturularak girişimciler için ekosistem oluşturulacak. İlin gelişme temaları ve eksenleri ortaya konularak yatırım konuları ortaya çıkartılacak, hazırlanan altyapılar ile girişimcilerin yatırım yapması kolaylaştırılacak. Yerel kaynakların etkin ve verimli kullanılması için gerekli altlıklar oluşturacak, sektörel kümelenmeler için ekosistem oluşturularak sektörel gelişmelere, istihdamın ve ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanacak.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir